معاون رئیس اجرائی افعانستان با حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد

معاون رئیس اجرائی افعانستان با حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دیدار معاون رئیس اجرایی افغانستان تأكيد كرد
وحدت شيعه و سنی در افغانستان، برهم زننده توطئه های دشمنان اسلام ست/  هشدار نسبت به خطر نفوذ امريكا در جوامع اسلامی

محمد محقق، معاون رئیس اجرایی افغانستان و رئيس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت نظام، ظهر روز دوشنبه ششم آذرماه ٩٦ آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان را به حضور پذیرفت و در خصوص روابط دو ملت و مسائل منطقه گفت وگو کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با اشاره به روابط و پیوندهای ایران و افغانستان، ملت افغانستان را ملتی با فرهنگ و در عين حال مظلوم توصیف کرد که در ادوار مختلف شهدای بسیاری را در راه اسلام تقدیم کرده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به مجاهدت های مسلمانان افغانستان و مشارکت آنان در نابودی پایگاه های تروریستی داعش و دفاع از حرم آل الله گفت: شایسته است از مجاهدت ها و ایثار برادران افغان در مبارزه با تروریست های تکفیری قدردانی کنیم. امیدواریم که با هوشیاری دولت و ملت افغانستان، دسیسه دشمنان اسلام برای اقدامات تروریستی در داخل اين كشور ناکام بماند.

رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام در ادامه اين ديدار نسبت به خطرات نفوذ آمریکا در صفوف ملت های مسلمان هشدار داد و افزود:
یکی از خطرات مهم که متوجه ملت افغانستان است، خطر نفوذ آمریکاست که باید از آن بر حذر بود؛ چرا که آمریکا می خواهد نقشه های شوم و تفرقه افكنانه خود را در اداره امور جوامع اسلامی نظیر عراق و افغانستان به اجرا در آورد.

آیت الله هاشمی شاهرودی همچنين وحدت شیعیان و اهل سنت در افغانستان را امری ضروری خواند و آن را بر هم زننده توطئه های دشمنان اسلام علیه مردم مسلمان و مظلوم اين كشور توصيف كرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بر لزوم گسترش همکاری های اقتصادی میان تجار ایرانی و بازرگانان افغانستان تاکید کرد و گفت: همزبانی و مرزهای مشترک در حمايت ایران از رشد و توسعه اقتصاد و  امور فرهنگي افغانستان نقشی بارز داشته باشد.
آیت الله هاشمی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود، به زمینه های مشترک فرهنگی دو کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از چهره های درخشان علوم دینی و ادبی از سرزمينی برخاسته اند كه قلمرو كنونی افغانستان شناخته می شود و ميراث ارزشمند تمدن اسلامی و زبان فارسی به شمار می آيد.

در این دیدار محمد محقق، معاون رييس اجرايی افغانستان با ابراز خشنودی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: دولت و مردم افغانستان، قدردان کمک ها و همراهی های رهبر معظم انقلاب، دولت و ملت ایران هستند و دست دوستی برادران ايرانی را به گرمی می فشارند. مردم افغانستان در ماه های اخیر، خطر اقدامات تروریستی داعش را در درون شهرهای خود احساس کرده اند و دولت افغانستان طرح حمایت از امنیت مساجد و خیزش مردمی علیه اقدامات تروریستی را دنبال می کند.
رئيس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با اشاره به اين كه وحدت شیعه و سنی در افغانستان، توفيقات خوبی داشته است، اظهار اميدواری كرد كه هوشياری دولت و ملت افغانستان به ناكامی و شكست كامل توطئه های امريكا در اين كشور بيانجامد.
محمد محقق افزود: داعش نقشه های شومی را برای آشوب و خونریزی در منطقه خراسان و افغانستان داشت که به لطف خدا، پایگاه آنها در عراق و سوریه نابود شده است.
معاون رئيس اجرايی افغانستان همچنين به همكاری كميسيون های مشترک برای توسعه روابط بين دو كشور اشاره و گزارشی از روند اجرايی شدن توافقات در حوزه آب و حمل و نقل به عنوان اولويت همكاری های مذكور به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه كرد.