صفحه اصلی » گالری تصاویر » بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)

  • بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)

  • بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)

  • بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)

  • بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)

  • بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)

  • بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)


  • بازدید معظم له از ضریح جدید سید الشهداء (علیه السلام)