نماز بر روی صندلی  
 
با توجه به رواج صندلی در مساجد کشور به خصوص در تهران نماز بر روی آن چه حکمی دارد؟ آیا کسی که امکان خواندن نماز نشسته برای او بر روی زمین ممکن است می تواند بر روی صندلی نماز بخواند؟ با توجه به رشد زیاد این صندلی ها عملا ظاهر بعضی مساجد شبیه کلیسا شده است.
نماز با نشستن بر روى صندلى بدون عذر شرعى جايز نيست اما نفس وجود صندلى در مساجد اشكالى ندارد.
۱۳۹۲ / ۰۳ / ۱