حجاب  
 
جراحان و کمک جراحان قبل از عمل باید دستهای خود را تا آرنج بشویند و این کار از نظر استریل بودن امری ضروری برای بیمار است اما تقریبا در 99 درصد بیمارستانهای کشور مکان مجزایی برای دست شستن خانمها و آقایان وجود ندارد و خانمها باید در سینکهایی که در راهروی اتاق عمل و جلوی دید همگان است، دستهای خود را بشویند. حکم این کار برای خانمها چیست؟
رعایت حجاب و پوشش بدن به مقدار واجب حتی در مفروض سؤال لازم است.
۱۳۹۲ / ۰۳ / ۱