طواف روی پل جدید  
 
همانگونه كه مستحضر هستيد به دليل ساخت و سازهاى ناشى از طرح توسعه مسجد الحرام و عدم امكان انجام طواف در رواق و بام هاى اطراف كعبه توسط اهل تسنن و افراد ناتوان در نتيجه ازدحام بسيار زياد در مطاف كعبه، مكانى جديد به صورت پل در ارتفاع 13 مترى از سطح زمين در اطراف كعبه ساخته شده و هدف آن افزايش فضاى طواف است. از نظر حضرتعالى آيا انجام طواف هاى عمره مفرده و يا تمتع در مكان جديد مذكور براى افراد اعم از ناتوان و مسن و غير آن مجاز است يا خير؟
طواف اشكال ندارد لیکن احتیاطاً لازم است نماز طواف را پشت مقام ابراهیم علیه السلام در طبقه همکف انجام دهد به نحوی که موالات از بین نرود.
۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۹