استفتائات برگزیده
1- آیا متولی موقوفه موظف است گزارش و بیلان کار خود را به موقوف علیهم ارائه نماید و در صورتی که ارائه نکند، حکم آن چیست؟
2- در فرضی که احتمال سوءاستفاده متولی از موقوفه وجود داشته باشد، آیا موقوف علیهم برای جلوگیری از این امر می توانند از او گزارش کار بخواهند یا چنین حقی ندارند؟
 
1) خیر، لازم نیست.
2) بله، می توانند.
شخص أهداني كتاب المصحف المبارك وقال هذا المصحف هدية مني لتقرأ فيه بثواب والدي المتوفي، فهل يجوز إهداؤه لشخص أخر أو وضعه في المسجد بثواب صاحبه؟
إذا كان قد اشترط عليك حين الإهداء أن تقرأ فيه بثواب والده فلا يجوز لك اهداؤه لشخص آخر أو وضعه في المسجد بثواب صاحبه.
آیا خمس بر فائده و منفعت تعلق می گیرد یا بر تکسّب؟
خمس بر هر چه که بر آن منفعت و فایده صدق می کند تعلق می گیرد.
آیا در غسل جنابت حتماً باید با دست بدن را شست یا همینکه آب از دوش بر بدن جاری شود و تمام بدن را فرا گیرد کافیست؟ (با توجه به اینکه من در انجام غسل وسواس دارم و غسل بنده حدود نیم ساعت طول می کشد).
همین مقدار که آب بر روی بدن جاری می شود، کفایت می کند.
لدي مسألة متعلقة بالسفر. انا من مقلدي السيد الخامنئي دام ظله. المرجع الخامنئي لديه فتوى خاصة بطلاب العلم الذين يقطعون مسافة شرعية. اعتقد انكم علی علم بها وبمحتواها. لقد حصل لي ظرف بحيث اصبح يتعذر علي تطبيق الفتوى، ثم عدلت الى المرجع الشاهرودي في هذه المسألة. السؤال هو، هل يجب علي ان اقلد المرجع الشاهرودي في هذه المسألة الخاصة بطلاب العلم فقط؟ ام بجميع احكام السفر التي تتضمن قطع مسافة شرعية ويسمى المكلف كثير سفر؟ وشكرا لكم ولو تتفضلون بارسال توضيح كامل لما يجب على طالب العلم الذي يقطع مسافة شرعية، وماذا يجب عليه لو قطع المسافة الشرعية قاصداً اماكن غير مقر الدراسة كالسفر للسياحة مثلاً.
الشخص الذي عمله في السفر كالتاجر والمعلم يجب عليه الصلاة تماماً وكذلك الصوم وإذا كان يسافر مرة واحدة في كل عشرة أيام فإن ذلك كافٍ في صدق ذلك أما المسافر للسياحة فوظيفته القصر في الصلاة ولا صيام له إلا إذا نوى إقامة عشرة أيام، وفي المسائل التي يحتاط فيها السيد الخامنئي حفظه الله يجوز لكم الرجوع إلينا.
1- آیا لعان از طرف مرد درخواست می گردد و زن درصورت دیدن زنای شوهر، حق لعان ندارد؟
2- آیا جلسه لعان حتماً باید در حضور مجتهد باشد یا قاضی می تواند مدیریت کند؟
3- چنانچه زن در جلسه لعان حاضر نشود، تکلیف چیست؟
1) بله، لعان حکم مختص به مرد می باشد.
2) قاضی دارای شرایط نیز می تواند حکم صادر کند.
3) در صورت عدم حضور زن، لعان حاصل نمی شود و احکام لعان مترتب نمی شود.
1. مسئولین بیمه بدون اینکه از من سؤال کنند، آیا در مکان دیگری مشغول به کار بوده ام یا خیر، بیمه بیکاری به من داده اند (علی رغم اینکه بنده مدتی بدون بیمه در جای دیگری کارگر بودم). حال جهت رفع شبهه، به چه نیتی در این پول تصرف کنم تا حلال باشد؟
2. آیا مبالغ الکترونیکی که به حساب واریز می شوند، عین پول محسوب می شوند یا فقط پول نقد عین است؟
1) چنانچه طبق قانون شما استحقاق دریافت بیمه را نداشته باشید، مالک پول محسوب نمی شوید و تصرف در آن جایز نیست و باید آن را به اداره مذکور برگردانید و یا رضایت آن را جلب نمایید.
2) گرچه فقط پول نقد عین است ولی تفاوتی بین مبالغی که به کارت حساب بانکی واریز می شود با عین پول وجود ندارد و احکام هر دو یکسان است.
1- آیا بر متولی وقف و ناظر جایز است پس از پذیرش تولیت و نظارت، استعفاء دهند؟ در صورتیکه بر متولی و ناظر استعفاء دادن جایز نباشد، آیا استعفاء آنان لغو و بدون اثر است؟ آیا می توان آنان را بر انجام عمل تولیت و نظارت اجبار نمود؟
2- در صورتیکه اجبار متولی و ناظر وقف بر عملشان ممکن نشد، آیا حاکم شرع به جای آنان متولی و ناظر منصوب خواهد کرد؟
1) در صورتیکه واقف متولی را در وصیت خود نصب کرده باشد و متولی در زمان حیات واقف (موصی)، تولیت را رد نکرده باشد، نمی تواند اکنون استعفاء دهد.
2) واقف در صورت حیات و یا حاکم شرع، می توانند به جای آنان متولی و ناظر منصوب کنند؛ در صورتیکه در وصیت خلاف آن وجود نداشته باشد.
یکی از دوستان، در حال عقد قرارداد خانه ای به مبلغ بیست میلیون رهن از صاحب خانه بود که برادر ما پیشنهاد داد به جای اینکه بیست میلیون رهن کامل کند، ده میلیون را به برادر ما بدهد و به جای او کرایه منزل را حساب کند، یعنی ده میلیون رهن بدهد و ده میلیون باقی را برادر ما از دوستم بگیرد و به جایش سیصد هزار تومان کرایه خانه را حساب کند. حکم این پول و دادن کرایه خانه او چیست؟
چنین عملی جایز نیست و اگر آن مبلغ را به عنوان قرض بپردازد و شرط کند که کرایه منزل را بدهد، این قرض ربوی و حرام است.
اینجانب خانمی را با اذن پدرش به عقد ازدواج دائمی خود درآوردم. در زمان عقد و قبل از هر گونه رابطه زناشویی و قبل از عروسی، مردی با تعداد زیادی شاهد و یک عدد سند عادی، خود را همسر شرعی ایشان معرفی کرده و اثبات گردید که سالها با ایشان زندگی مشترک و زناشویی طبق شهادت شهود داشته است. اما نکاح اول و قبل از بنده فاقد اذن پدر خانم بوده است و در ضمن این خانم طبق گزارشات پزشک قانونی باکره نبوده اند. از آنجایی که بنده مقلد حضرتعالی هستم استفتاء می نمایم که آیا این خانم بر بنده حلال است یا خیر؟
در صورت ثبوت ازدواج قبلی، بنابر احتیاط واجب طلاق از شوهر قبلی گرفته شود و پس از عدّه، مجدداً به عقد شما درآید.
روزه سکوت
سوال :

کسیکه در طول روز سکوت پیشه کند و نیت روزه سکوت نداشته باشد، چه حکمی دارد؟

جواب :

در فرض سؤال، منعی ندارد.