استفتائات برگزیده
آيا  پیروان زرتشت، نجس هستند و مراوده با آن ها مشکل شرعی دارد؟
خیر، پاک محسوب می شوند و با آن ها معامله اهل کتاب می شود.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
خانم بارداری شش ماهه باردار بوده و مادر و جنین در شکم هردو فوت شده اند. پس از اتمام غسل های مادر، سر جنین از فرج زن خارج می شود. در چنین مواقعی تکلیف چیست؟
اگر ممکن است جنین بیرون آورده شده و غسل داده شود ـ بدون آنکه این عمل موجب مثله و یا قطعه قطعه شدن مادر و یا جنین شود ـ احتیاط در آن است که جنین بیرون آورده شود و در این صورت واجب است جنین بیرون آورده شده، غسل و کفن شود.
چنانچه شخصی وسیله ای را وقف بر مسجد معینی کند، آیا به اعتبار این که وقف بر مسجد معینی است، وقف خاص محسوب می شود یا به اعتبار اینکه مساجد به طور کلی از مصادیق وقف عام می باشند، وقف مزبور نیز وقف عام به حساب می آید؟
وقف مذکور در سؤال، حکم وقف مسجد یا بر مسجد که وقف عام است را دارد.
عدالت از شروط لازم به منظور تصدی منصب قضاوت است. 1- آیا قاضی باید در تمامی شئونات زندگی اش عادل باشد یا مقصود از عدالت برای قاضی، عدالت قضایی و عدالت در حکم دادن است؟ 2- اگر کسی عدالت قضایی داشته باشد، اما بداند که در تمام مراتب زندگی روزمره عادل نیست. حکم او در منصب قضاوت چیست؟
قاضی باید در تمام شؤون زندگی، عادل باشد.
چرا با وجود تعداد زیادی از مراجع عظام تقلید و سخت بودن و دشوار بودن پیدا کردن اعلم و همچنین دشوار بودن عمل به احتیاط بین مراجع معظم تقلید، حتماً می بایست ما مرجع اعلم را انتخاب کنیم و حق نداریم به سلیقه خودمان یکی از مراجع معظم تقلید را که صاحب رساله عملیه است، انتخاب نماییم؟
در صورت اختلاف در فتوا در مسائل مورد ابتلاء میان مراجع عظام، اعلمیت شرط است و دلیل آن سیره عقلا و متشرعه است و برای کسی که نمی تواند اعلم را تشخیص دهد حتی با رجوع به اهل خبره، چنانچه احتمال اعلمیت در هر یک از مراجع یکسان باشد، جایز است از یکی از آن ها تقلید کند؛ البته اگر یکی از آن ها در تصدی نسبت به امور عامه مسلمین کفایت بیشتری داشته باشد، احتیاطاً باید از وی تقلید شود.
کسی تعداد زیادی نماز قضا بر عهده دارد (تقریباً 4 سال) و تعدادی نماز قضا نیز دارد که ترتیب آنها را می داند. با توجه به اینکه نمازهایی که ترتیب آنها را نمی داند قبل از نمازهایی است که ترتیب آنها را می داند، کدامیک را باید ابتدا قضا نماید؟
فرقی بین آن ها نیست، لذا هر کدام را می توانید ابتدا قضا نمایید؛ البته ترتیب بین نماز ظهر و عصر و بین نماز مغرب و عشاء یک روز باید ملاحظه شود.
آیا قاعده درء در قصاص نیز جاری می شود یا اختصاص به باقی حدود دارد؟ یعنی آیا با وجود شبهه، قصاص منتفی می شود؟
قاعده درء، بنابر بعضی از مبانی و معانی آن در قصاص نیز جاری می شود.
آیا در شرع مقدس می توان طلا و جواهرات را مثل مسکن و ماشین اجاره داد؟
اجاره طلا و جواهر آلات با شرایط صحت اجاره آن از جمله بقای عین، جایز است.
اختلاف در ویژگی مبیع
سوال :

در معامله ای مقدار، جنس و وصف مبیع به صورت کلی فی الذمه معلوم بوده است. اکنون طرفین معامله اختلاف پیدا کرده اند که در هنگام انعقاد عقد، این سه ویژگی چه بوده است. با توجه به عدم امکان تراضی طرفین بفرمایید:


1. به لحاظ تفاوت در مقدار، فروشنده شرعاً ملزم است کدامیک از اقل یا اکثر را تحویل دهد؟


2. به لحاظ تفاوت در جنس (مثلاً شمش دارای عیار بیشتر و گرانتر یا ریخته گری دارای عیار کمتر و ارزانتر)، فروشنده شرعاً ملزم است کدامیک از این دو جنس را تحویل دهد؟

جواب :

1) با نبود بینه و سند معتبر در مورد بیع کلی در ذمه و اختلاف در مقدار آن، بیشتر از فروش مقدار اقل ثابت نمی شود و قول منکر زیاده، مقدم است.


2) در اختلاف در جنس و وصف و نبود بینه و سند معتبر بر تعیین دعوایی مشخص، چنانچه اختلاف در جنس و وصف به اختلاف در مقدار برگردد (نظیر مثال ذکر شده در سؤال) قول بایع مقدم است و در غیر اینصورت مورد اختلاف از موارد تداعی است که با نبود بینه (چنانچه فرض این است) و نبود قسم یک طرفه، حکم به انفساخ معامله می شود، ثمن به مشتری بر می گردد و مسئولیتی متوجه بایع نیست.