5
پيشگفتار
پرتوى از زندگى حضرت آيت الله العظمى شاهرودى
 
 

پيشگفتار


حضرت آيت‏ اللََّه العظمى سيدمحمود هاشمى شاهرودى يكى از برجسته‏ترين شاگردان مرجع شهيد مرحوم آيت‏ اللََّه العظمى سيدمحمد باقر صدر به شمار مى‏آيد، وى حيات علمى خود را با تحصيل در حوزه علميه نجف اشرف آغاز كرد و از آنجا كه از هوش سرشار و فهم دقيق و استعداد خارق العاده‏اى برخوردار بود مدارج علمى را به سرعت طى كرد و در اندك زمانى در شمار يكى از برجسته‏ترين اساتيد و مدرسان آن حوزه كهنسال در آمد و در دهه سوم عمر پر بركت خود به دريافت اجازه اجتهاد مطلق از سوى استادش شهيد صدر نائل شد.
قابل ذكر است كه شهيد صدر به هيچ كس غير از ايشان اجازه اجتهاد مطلق اعطا نكرده‏اند.
آيت‏ اللََّه هاشمى شاهرودى در همين اوان به فعاليت‏هاى