عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (62) ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
2 فقه جلسه (61) ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
3 فقه جلسه (60) ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
4 فقه جلسه (59) ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
5 فقه جلسه (58) ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
6 فقه جلسه (57) ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
7 فقه جلسه (56) ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
8 فقه جلسه (55) ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
9 فقه جلسه (54) ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
10 فقه جلسه (53) ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
11 فقه جلسه (52) ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
12 فقه جلسه (51) ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
13 فقه جلسه (50) ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
14 فقه جلسه (49) ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
15 فقه جلسه (48) ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
16 فقه جلسه (47) ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
17 فقه جلسه (46) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
18 فقه جلسه (45) ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
19 فقه جلسه(44) ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
20 فقه جلسه (43) ۱۳۹۳/۱۱/۱۸