عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (69) 24/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
2 فقه جلسه (68) 23/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۲۳
3 فقه جلسه (67) 22/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۲۲
4 فقه جلسه (66) 18/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۱۸
5 فقه جلسه (65) 17/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۱۷
6 فقه جلسه (64) 16/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۱۶
7 فقه جلسه (63) 15/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۱۵
8 فقه جلسه (62) 11/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۱۱
9 فقه جلسه(61) 10/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
10 فقه جلسه (60) 09/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
11 فقه جلسه (59) 08/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۰۸
12 فقه جلسه (58) 03/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
13 فقه جلسه(57) 02/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
14 فقه جلسه (56) 01/12/88 ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
15 فقه جلسه (55)12/11/88 ۱۳۸۸/۱۱/۱۲
16 فقه جلسه (54) 11/11/88 ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
17 فقه جلسه (53) 10/11/88 ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
18 فقه جلسه (52) 06/11/88 ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
19 فقه جلسه (51) 05/11/88 ۱۳۸۸/۱۱/۰۵
20 فقه جلسه (50) 04/11/88 ۱۳۸۸/۱۱/۰۴