استفتائات برگزیده
1ـ زنی فرزندش سقط شده است، آیا اگر شیری که در اثر سقط از سینه او می آید به کودک دیگری با رعایت شرایط محرمیت که در رساله ذکر شده داده شود، موجب محرمیت می گردد؟
2ـ در صورتیکه موجب محرمیت شود، آیا بین ماه هایی که زن کودک را سقط کرده مثلاً دو ماهگی یا سه ماهگی یا چهار ماهگی و... تفاوتی وجود دارد؟
3ـ زنی سه یا چهار یا پنج ماه دیگر بچه او به دنیا می آید، حال اگر به کودک دیگری شیر دهد (با رعایت تمام شرایط محرمیت) آیا موجب محرمیت می گردد یا حتماً شیر باید پس از ولادت کودک باشد تا موجب محرمیت شود؟
1) خیر، موجب محرمیّت نمی شود.
2) از پاسخ سؤال قبل، روشن شد.
3) حتماً شیر باید پس از ولادت کودک باشد.
1- آیا رابطه جنسی یک مرد با یک خنثی و یا یک تغییر جنسیت داده از(خنثی جنسی - خنثی روانی یا همو سکسوال) از مصادیق لواط و تفخیذ است و احکام لواط (صغری و کبری) برآنها جاری می شود؟
2- آیا رابطه یک زن با خنثای دارای آلت تناسلی زنانه و یا مرد تغییر جنسیت داده به زن از مصادیق مساحقه است؟
1) الف: رابطه جنسی یک مرد با یک خنثی، از مصادیق لواط و تفخیذ نیست.
ب: رابطه جنسی یک مرد با یک تغییر جنسیت داده شده، در صورتی از مصادیق لواط است که واقعاً تغییر جنسیت داده باشد.
2) الف: رابطه یک زن با خنثای دارای آلت تناسلی زنانه، از مصادیق مساحقه نیست.
ب: رابطه یک زن با یک مرد تغییر جنسیت داده به زن، در صورتی از مصادیق مساحقه است که واقعاً تغییر جنسیت داده باشد.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
ما حكم فتح الاعتماد لدى البنوك؟
لا بأس بفتح الإعتماد لدى البنوك.
اگر خانمی بتواند فرزند خود را از طریق زایمان طبیعی به دنیا بیاورد و عمل سزارین دارای مضرات و خطراتی باشد، ولی باز هم بخواهد این عمل را انجام دهد، حکم این عمل برای شخص او و دکتر جراح چیست؟
در صورتی که عمل سزارین دارای خطر مرگ و یا ضرر مورد اعتنا باشد، جایز نیست و در صورتی که چنین خطر و ضرری را نداشته باشد، جایز است؛ لیکن بدون نظر و لمس مرد اجنبی.
قبل از انجام غسل واجب، متوجه وجود لکه لاک بر روی یکی از ناخن های دست چپ شده بودم و با این حال غسل کردم. ساعتی بعد از اتمام غسل، آن ناخن را همراه با آن لکه باقی مانده دیدم و متذکر آن لکه شدم، وظیفه بنده چیست؟
چنانچه لکه لاک، مانع از رسیدن آب به ناخن شده باشد و در این بین - بعد از غسل تا هنگام تذکر- حدث اصغر از وی صادر شده باشد، بنابر احتیاط واجب باید غسل را از سر بگیرد و اگر هنوز حدثی از وی صادر نشده است، کافی است ناخن دست چپ را بعد از رفع مانع، به نیت غسل بشوید.
شخصی برای اجاره كردن يک خانه، مبلغ دویست تومان را به عنوان بيعانه به صاحب خانه پرداخت می كند و زمان نوشتن قرارداد را يک هفته ديگر تعيين می كنند، ولی مستأجر در اين يک هفته پشيمان می شود. آيا مستأجر می تواند بيعانه را پس بگيرد و قرار داد اجاره را نبندد؟ آيا صاحب خانه شرعاً می تواند بيعانه را پس ندهد؟
تا زمانیکه قرارداد اجاره منعقد نشده است، مستأجر می تواند بیعانه را پس بگیرد.
فرد الف ده میلیون تومان سرمایه به ب می دهد تا ب آن را تا یکسال در کسب و کار خود به کار گیرد. کسب و کار نیز واقعی است و ب این سرمایه را در کنار سرمایه شخصی خودش به کار می گیرد. این که کسب و کار سودآور بوده یا سودی نداشته، برای ب قابل تشخیص است؛ اما محاسبه دقیق سود و نقش این سرمایه ده میلیون تومانی در کسب سود همراه با حرج و سختی و مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته فرد ب می تواند با مسامحه و به صورت تقریبی آن را محاسبه حدودی نماید. اگر نحوه تقسیم سود به شکل ذیل باشد حکم شرعی آن چیست؟ در پایان سال ب به الف مبلغ دو میلیون تومان اضافه بپردازد، مشروط بر اینکه سود خالص منتسب به این سرمایه ده میلیون تومانی در این یک سال بیشتر از دو میلیون تومان باشد و چنانچه ب اعلام دارد که به نظر وی سود حاصل کمتر از این بوده هر چه که وی اعلام کرد به نسبتی (مثلا نصف) تقسیم شود.
قرارداد مذکور، با نظر به اینکه سهم مالک از سود به نحو کسر مشاع تعیین نشده از نوع مضاربه باطل است؛ ولی توافق طرفین معامله در تقسیم سود بر مبلغی معین، اشکال ندارد. طرفین می توانند در ابتدای تنظیم قرارداد سهم هر یک را به نحو کسر مشاع تعیین کرده ولی بناء را بر این بگذارند که در پایان مضاربه، سهم واقعی مالک را به مبلغی معین مصالحه کنند که در این صورت مضاربه صحیح و نافذ است.
ولایت فقیه امری تحقیقی است یا تقلیدی؟
ولایت فقیه مسئله ای فقهی و اجتهادی است و قابل تقلید نیز می باشد.
پس از دوبار نزدیکی با خانمم متوجه شدم که ایشان هنوز در حالت حیض بوده اند. حکم من و خانمم که بنا بر پاکی گذاشته بودیم چیست؟
نزدیکی چون از روی اعتقاد به جواز بوده، اشکال شرعی ندارد.
پس دادن بیعانه
سوال :

شخصی برای اجاره كردن يک خانه، مبلغ دویست تومان را به عنوان بيعانه به صاحب خانه پرداخت می كند و زمان نوشتن قرارداد را يک هفته ديگر تعيين می كنند، ولی مستأجر در اين يک هفته پشيمان می شود. آيا مستأجر می تواند بيعانه را پس بگيرد و قرار داد اجاره را نبندد؟ آيا صاحب خانه شرعاً می تواند بيعانه را پس ندهد؟

جواب :

تا زمانیکه قرارداد اجاره منعقد نشده است، مستأجر می تواند بیعانه را پس بگیرد.