استفتائات برگزیده
اخیراً در فضای مجازی اصواتی به عنوان مواد مخدر شنیداری انتشار یافته که شنیدن آنان اثراتی همانند و بلکه بیشتر از مواد مخدر و مشروبات الکلی دارند با این اوصاف ؟ 1- آیا شنیدن این اصوات دارای حرمت شرعی می باشد ؟ 2- در صورت بروز حالت نامتعارف ناهوشیاری و نابهنجاری( ناشی از گوش دادن )، آیا اعمال مجازات شرعی (حد یا تعزیر) صحیح می باشد ؟
بنا بر نظر معظم له؛ بر فرض وجود خارجی چنین اصواتی که دارای اثرات مذکور باشد، شنیدن آن اصوات حرام است و دارای تعذیر می باشد.
اگر کسی مرتد شود و سپس مسلمان شود، آیا قضای نمازهای آن مدت که مرتد بوده بر او واجب است ؟
طبق فتوای معظم له، قضای نمازهای آن مدت واجب است.
اینجانبان متصدی و کارگزار و زمامدار و مجلس دار عزاداری در تکیه ای در یکی از شهرستان ها هستیم. حسب الوظیفه تصمیم بر این داشتیم که چندین شب عزاداری اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را در تکیه بر پا کنیم، عده ای با آوردن این بهانه که اگر مراسم برگزار شود، موجب تبعات و گناه می شود مثلاً افراد فاسد چشم چرانی می کنند یا محتمل است که اشخاصی از این مراسمات سوء استفاده و گناه کنند، پیشنهاد به تعطیلی عزاداری اباعبدالله (علیه السلام) داده اند. آیا اینکه ممکن است بر حسب برگزاری عزاداری در حسینیه احتمالاً عده ای فاسق در این مجلس هم حضور یابند و گناه خود را انجام دهند بر ما که متصدی و کارگردان عزاداری هستیم، حجیت دارد که عزاداری را منحل کنیم؟ حکم واجب بر ما چیست؟
این نوع احتمال دادن خود یک وسوسه شیطانی است. برپایی شعائر حسینی و مراسم عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) از اهم امور دینی است و بهتر است که از ورود این افراد به دسته عزاداری و هیئت منع نکنید و راه نصیحت و اصلاح ایشان را با کلمات شایسته و رفتار محبت آمیز در پیش گیرید.
اگر زنی به صورت چند ماهه صیغه مردی شده و سپس نخواهد به رابطه ادامه دهد، آیا می تواند مهریه خود را ببخشد یا مهری که گرفته را پس دهد و خود را یک طرفه از زوجیت مرد برهاند یا اینکه اتمام رابطه زوجیت موقت، منحصر به اتمام مدت یا بذل مدت توسط مرد است و ربطی به بذل مهریه یا استرداد آن ندارد؟
عقد موقت تنها به وسیله تمام شدن مدت و یا بذل مدت توسط زوج فسخ می شود، مگر آنکه در ضمن عقد، وکالت در بذل مدت از مرد گرفته شده باشد.
حکم شرعی کسی که نسبت محرمیت (ادعای زوجیت) و ادعای ارث را به صورت غیر واقعی به شخص دیگری بدهد، چیست؟
اثبات موضوع شرعی مانند زوجیت، نیازمند به بینه شرعی (شهادت دو نفر عادل) دارد.
در صورتی که بین زن و شوهری ملاعنه رخ دهد و شوهر نفی ولد کند.
1ـ رابطه محرمیت این کودک با ملاعن چگونه است؟ آیا در صورتی که کودک دختر باشد، در آینده می تواند با او ازدواج کند؟
2ـ رابطه محرمیت این کودک با بستگان نسبی و رضاعی و سببی مرد لاعن چگونه است؟ آیا می تواند این دختر با برادران مرد لاعن یا پدران او ازدواج کند؟
3ـ در صورتیکه مرد پس از ملاعنه و نفی ولد پشیمان گردد و رجوع کند، رابطه محرمیت این کودک با ملاعن و بستگان نسبی و رضاعی و سببی این مرد چگونه است؟
1) این کودک با ملاعن محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند.
2) این کودک با بستگان مرد ملاعن محرم نیست و می تواند با آن ها ازدواج کند.
3) در صورتیکه واقعاً فرزند این مرد باشد یعنی مرد بین خود و خدای خود او را فرزند خود می داند، با بستگان آن مرد نیز محرم است.
همانگونه كه استحضار داريد در روزهای ماه محرم اغلب افراد نسبت به پخش نذری از قبيل شير، شربت و اطعام اقدام می نمايند. با عنايت به خشكسالی بوجود آمده، می خواستيم اين نذورات را در غالب جيره خشک غذايی و آب معدنی به آن منطقه ارسال نمائيم كه عده ای مردد هستند كه آيا از نظر شرعی صحيح می باشد يا خير، فلذا از آن مرجع عاليقدر تقاضا داشته تا حكم شرعی را بيان فرمايند.
چنانچه صیغه خاص نذر ـ که در رساله علمیه ذکر شده ـ خوانده باشد، واجب است در همان مصرف نذر که نامبرده شده، مصرف نمایند؛ لیکن اگر صیغه خاص نذر خوانده نشده باشد، جایز است در قالب جیره غذائی و آب معدنی و ... مصرف شود.
آیا انجام تغییرات ساختمانی در بنای مسجدی که واقف طبق وقف‌نامه و اسناد رسمی و محضری، تنها بنام مسجد وقف نموده ولاغیر؛ و اجاره دادن فضای آشپزخانه و زیرزمین و... آن مسجد، برای انجام امور اقتصادی و تجاری و درآمدزایی (کترینگ و تهیه و عرضه غذا و نوشیدنی)، جایز است؟
چنانچه واقف تصریح نموده باشد که نباید بناهای مذکور را برای انجام امور اقتصادی و تجاری و غیره اجاره داد؛ در این صورت جایز نیست وگرنه اشکالی ندارد.
1ـ استفاده از دستگاه موسیقی سنتی که در سالیان گذشته تا به امروز به صورت ساز و دهل مخصوص مراسم تعزیه خوانی بوده و احیای این شعیره را به دنبال دارد، چه حکمی دارد؟ 2 ـ استفاده از لباس طرح قدیم مخصوص شبیه خوان های مرد در نقش زن در تعزیه که به صورت چادر های عربی قدیمی (قجری) و روبند های مخصوص(برقه) به منطقه استان هرمزگان بوده، چه حکمی دارد؟ 3 ـ آیا اجرای مجلسی در وصف عروسی حضرت قاسم که به صورت حزین برگزار می گردد، محل اشکال است یا تایید؟
1) چنانچه آن موسیقی مناسب مجالس اهل فسق و فجور نباشد و موجب هتک حرمت شعائر حسینی نشود، اشکال ندارد؛ اما اگر مناسب مجالس فسق و فجور باشد و یا مناسب مجالس عزاداری نباشد، اشکال دارد.
2) اشکال ندارد.
3) اگر این عمل مستند به یکی از کتب مقتل باشد و با رعایت حرمت شعائر باشد، اشکال ندارد.
اگر قاتل در قتل عمد قبل از قصاص و استیذان از حاکم برای قصاص فوت کند و در میان ورثه مقتول صغار باشد با توجه به حرمت هدر دمای مسلمین و عمومات دال بر احترام به دم، آیا می توان از ماترک قاتل دیه مطالبه کرد؟
بله، دیه از ماترک میت برداشته می شود.
زرتشتی ها
سوال :

آيا  پیروان زرتشت، نجس هستند و مراوده با آن ها مشکل شرعی دارد؟

جواب :

خیر، پاک محسوب می شوند و با آن ها معامله اهل کتاب می شود.

پیروان فرقه اهل حق
سوال :

آيا پیروان فرقه اهل حق مسلمان بوده و نجس نمی باشند؟ مراوده با پیروان این فرقه چه حکمی دارد؟

جواب :

اگر آن ها به اعتقادات مسلمانان، معتقد باشند (شهادتین را قبول داشته باشند و به آن اقرار کنند) مسلمان بوده و محکوم به طهارت هستند و مراوده و معامله با آن ها در صورت عدم مفسده دینی و اعتقادی، اشکال ندارد.

فرقه ضاله بهاییت
سوال : آيا نفس و مال پيروان بهائيت محترم است؟ و اگر تبليغ براى جذب به اينگونه فرقه كنند يا تبليغ عليه اسلام و شيعه كنند چطور؟
جواب : احترام نفس و مال كافران منوط به حكم حاكم شرع و مقررات اسلامی است.
فرقه ضاله بهاییت
سوال : آيا پيروان فرقه ضاله بهائيت كافرند؟ و اگر هستند از چه نوع آن مى باشند؟ و آيا از مصاديق عين نجاست، هستند؟
جواب : اگر بهائى واقعى باشد و اسلام را قبول ندارد، كافر غير كتابي مى باشد و بنا بر احتياط واجب نجس مى باشد.
نجاست بهایی ها
سوال : چرا ما بهائيت را نجس مى دانيم؟
جواب : كسى كه خود را مسلمان مى داند و همچنين اهل كتاب (يهودى ، مسيحى، زرتشتى، صابئى) پاک هستند. فرد بهائى اگر خود را از فرق اسلامى محسوب مى دارد و اسلام را قبول دارد پاک است و در غير اين صورت بنابر احتياط واجب نجس است زيرا كه ملحق به كافر غير كتاب است.
ازدواج با بهائی ها
سوال : ازدواج با پيروان فرقه منحرف بهائيت چه حكمى دارد؟
جواب : ازدواج مسلمان با بهائى واقعى باطل است ولى اگر شخص فقط اسماً خود را بهائى مى داند و معتقد به عقايد مسلمانان است، ازدواج با او جايز است.
بهائیت
سوال : به نظر مباركتان، فرقه بهائيت و معاشرت با آنها چه حكمى دارد؟
جواب : بهائی چنانچه واقعاً بهائی باشد بنابر احتياط نجس است.
اهل کتاب
سوال : كدام يک از طايفه هاى زير اهل كتاب هستند؟ يهود، نصارى، زرتشتى، صابئى و مجوس.
جواب : يهود و نصارى اهل كتاب هستند و مجوس و صابئى به آنها ملحق مى شوند و زرتشتى همان مجوس است.
پاکی اهل کتاب
سوال : حكم اهل كتاب چيست؟
جواب : اهل كتاب پاک هستند.
ورود جهانگردان به اماکن مذهبی
سوال : نظر به علاقه‌ی جهان گردان غیر مسلمان اعم از کتابی و غیرکتابی که به عنوان توریسم، گروهی یا فردی درخواست دیدن اماکن مذهبی مانند بعضی مساجد و حرم ائمه ‌ی اطهار (علیهم السلام) به ویژه حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) و امام زادگان را دارند و با علم به اینکه بعضی از آنها با رؤیت اماکن مقدس اسلامی ضمن آشنایی با دین مبین اسلام و قرآن کریم به حقانیت این دین مقدس پی برده و گاه مسلمان و شیعه می شوند، آیا ورود آنها با رعایت حجاب و شئونات اسلامی به اماکن مقدس اسلامی مانند مسجد و دیدن ضریح مطهر ائمه ی اطهار (علیهم السلام) منع شرعی دارد؟
جواب : ورود افراد مورد سؤال به اماکن مذکور در سؤال – بجز مسجد النبی (ص) و مسجد الحرام- بلا اشکال است، مگر در فرضی که هتک اماکن مقدس به حساب آید که فرض سؤال این چنین نیست.
طهارت اهل کتاب
سوال : 1. آيا اهل كتاب پاک هستند يا نجس؟
2. آيا صابئين اهل كتاب هستند، در موردشان توضيح دهيد؟
جواب : 1) بله، آنها ذاتاً پاك هستند.
2) بله، اهل كتاب هستند و ذاتاً پاک محسوب مى شوند.
مسیحی
سوال : 1. آیا با افراد مسیحی می توانیم غذا بخوریم؟
2. آیا می توانیم با آنھا دست بدھیم؟
3. آیا می توانیم با آنها دوست شویم؟
4. آیا خوردن غذای پخته آنها اشکال دارد؟
جواب : 1) اگر غذا نجس یا حرام نباشد ، جایز است.
2) بله جایز است.
3) بلى مى توانيد، و روابط حسنه با هر كسى كه با اسلام خصومت ندارد كار خوبى است مخصوصاً اگر سبب تمايل آنها به اسلام شود، ولى اگر باعث انحراف از نظر عقيده يا عمل يا اخلاق شود نبايد انجام شود.
4) اشكالى ندارد مگر در صورتى كه علم به گوشت غير مذكى و يا نجاست غذاى پخته آنها باشد.
نجس بودن بهائیت
سوال : 1. چرا ما بهائیت را نجس می دانیم؟
2. آیا پیروان فرقه ضاله بهائیت کافرند؟ و اگر هستند از چه نوع آن می باشند؟ و آیا از مصادیق عین نجاست، هستند؟
جواب : 1. کسی که خود را مسلمان می داند و همچنین اهل کتاب (یهودی، مسیحی، زرتشتی، صابئی) پاک هستند. فرد بهائی اگر خود را از فرق اسلامی محسوب می دارد و اسلام را قبول دارد پاک است و در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب همچون سایر کافران نجس است.
2. اگر بهایی واقعی باشد که از دین غیر اسلام پیروی می کند کافر می باشد.